Arduino schéma - arduino.sk

ESP8266 - Ovládanie hlasom cez Amazon Echo Dot

Kompletné projekty s návodom a zdrojovým kódom
Príspevky: 84
Registrovaný: Uto 23. Dec 2014 2:15:50

ESP8266 - Ovládanie hlasom cez Amazon Echo Dot

Poslaťod martinius96 » Ned 26. Apr 2020 14:21:15

Amazon Alexa Echo Dot v1 a v2 je hlasový asistent, ktorý dokáže prijímať hlasové povely a na ich základe vykonávať akcie. Vhodný spôsob pre realizáciu inteligentnej domácnosti. Dokáže prehrávať hudbu cez Spotify, odpovedať na povely. Obsahuje WiFi pre pripojenie k 2,4GHz, alebo 5GHz WiFi sieti.

Dnes si ukážeme ako je možné Amazon Echo Dot prepojiť s mikrokontrolérom ESP8266. Amazon Alexa Echo Dot dokáže ESP8266 ovládať prostredníctvom UDP callbackov. Každý z callbackov má svoj ON / OFF switch - príznak. Každú akciu (napríklad výstup) je možné ovládať dvomi hlasovými povelmi.

Pripravil som jednoduché implementácie pre ovládanie výstupu inteligentného systému Loxone s HTTP autentizáciou s využitím HTTPClient knižnice (autentizácia prebieha predvoleným menom a heslom do Loxone systému). Taktiež obdobný príklad pre ovládanie stavu (výstupu) na PHP webserveri (bez HTTP autentizácie). V oboch prípadoch je dostupný jeden Callback - Relay 1 (one), ktorý reaguje na ON / OFF switch.
Obrázok
Callbackom je možné riadiť aj fyzické výstupy, spúšťanie hudby, prehrávanie sieťových streamov a mnoho ďalších akcií, ktoré je možné jednoducho doprogramovať. Callbacky je možné jednoducho škálovať, odporúčaný počet je maximálne 4-6 callbackov pri ktorých ESP8266 funguje stabilne. ESP8266 funguje na princípe keep-alive servera, ktorý UDP callbacky drží viditeľné pre Amazon Echo Dot.

Základnou podmienkou pre funkčnosť celého systému je prevádzkovať ESP8266 a Amazon Echo Dot v rovnakej LAN sieti, kde sa dokážu navzájom vidieť a byť dostupné.

Ovládanie:
    Hlasovou požiadavkou: "Alexa, Find devices" získame od Amazonu výstupo počte smart zariadení v sieti
    Amazon Echo Dot odpovie napríklad: "The Discovery is complete, I found one smart device." - to znamená, že v sieti existuje jeden Callback, ktorý je možné On / Off ovládať.
    Pre ovládanie výstupu z príkladov použijeme: "Alexa, Turn relay one on", prípadne "Alexa, Turn relay one off"
    Amazon Echo Dot vykoná akciu (spustením Callbacku s príslušným ON / OFF príznakom) a odpovie: "Okay"
    ESP8266 vykoná akciu nastavenú v danom Callbacku a ON / OFF príznaku.

Projekt nie je kompatibilný pre Amazon Alexa Echo Dot v3.

Potrebné knižnice pre projekt sú dostupné na Githube: https://github.com/martinius96/Amazon-voice-control-libraries
Knižnice je potrebné importovať do: C:/Users/[User]/Documents/Arduino/libraries

Programové implementácie sú dostupné na: https://arduino.php5.sk/amazon-hlasove-ovladanie.php

Program je kompatibilný pre ESP8266 dosky a moduly: (Generic, NodeMCU v2/v3 Lolin, Wemos D1, Wemos D1 Mini). Program bol testovaný pod Arduino Core 2.3.0 pre ESP8266.
Obrázok

Späť na Hotové projekty